Połącz się z nami

Wiadomości

Przebudowana DW 111 to komfort i bezpieczeństwo

Opublikowano

w dniu

Zakończył się II etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica. Realizacja zadania kosztowała ponad 26 mln zł i objęła 2,6-kilometrowe przejście przez Stepnicę. W sumie na modernizację trasy ważnej m.in. dla ruchu turystycznego przeznaczono ponad 140 mln zł. Unijne dofinasowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego sięgnęło prawie 118 mln zł.

Aktualny przebieg liczącej 43 km drogi wojewódzkiej nr 111 znajduje się w zarządzie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie od stycznia 2015 r.  Wcześniej odcinek Recław – Stepnica był drogą powiatową, natomiast odcinek Stepnica-Modrzewie drogą wojewódzką nr 112. Koncepcja zmiany kategorii drogi powiatowej na wojewódzką, czyli odcinka Recław-Stepnica wynikała z konieczności uporządkowania całej sieci drogowej między Zalewem Szczecińskim, a przebudowaną drogą krajową nr 3, teraz drogą ekspresową S3.

Dziś DW nr 111  biegnie wzdłuż Zalewu Szczecińskiego i jest alternatywnym do S3 połączeniem nad morze.

– Dlatego modernizacja tej drogi była dla samorządu województwa jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych w obszarze infrastruktury – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz. – Szczególnie latem, w szczycie sezonu turystycznego, wzrasta natężenie ruchu na tej trasie. Dzięki przebudowie jedzie się wygodniej i bezpieczniej.

Wzmożony ruch widać m.in. na dojeździe do Stepnicy i Stepniczki, gdzie działają dwa kluby żeglarskie i rozwijają się usługi turystyczne. Zmodernizowana DW 111 ma również znaczenie dla rozwoju stepnickiego portu. Przeładunki rosną tam z każdym rokiem (w latach 2018-20 zanotowano skok z 16,4 do 32,2 tys. ton). Lwia część ładunków trafia potem na drogi, które wymagają dostosowania do dużych obciążeń.
– Przebudowa odcinka Recław – Stepnica została podzielona na dwa etapy. Pierwszy objął przejście przez Stepnicę, a drugi 23-kilometrowy odcinek szlakowy do Recławia – przypomina wicemarszałek Tomasz Sobieraj.
Obie przebudowy rozpoczęły się niemal w tym samym czasie. Firma Budimex, która miała przebudować odcinek szlakowy, przejęła plac budowy 17 grudnia 2020 r., natomiast plac budowy w Stepnicy został przekazany wykonawcy – firmie Strabag – cztery miesiące później, 20 kwietnia 2021 r.
Przebudowa odcinka szlakowego zakończyła się w grudniu minionego roku. Przebudowa przejścia DW111 przez Stepnicę znacząco się wydłużyła z powodu konieczności przeprowadzenia szczegółowych badań konserwatorskich odsłoniętej w trakcie prac ziemnych, starej, drewnianej konstrukcji drogi.
Badania te objęły 950-metrowy odcinek drogi i trwały blisko pięć miesięcy.

W sierpniu tego roku zakończyła się procedura odbiorowa odcinka miejskiego, który ma łącznie 2,6 km długości. Przebudowa objęła w Stepnicy ulice: Sikorskiego i Krzywoustego.

Wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, między innymi konieczna była rozbiórka nieużytkowanego budynku starego kina. W przyszłości planowany jest w tym miejscu chodnik.
Ujednolicenie szerokości pasa drogowego i wzmocnienie konstrukcji jezdni objęły praktycznie cały przebudowywany odcinek.W miejscowości powstały nowe chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, miejsca parkingowe i zatoki autobusowe. Przebudowano i zbudowano kanalizację deszczową, przepusty, sieć energetyczną, gazową i teletechniczną. Na skrzyżowaniu ulic Krzywoustego i Religi powstało rondo.

Inwestycja była realizowana z finansowym wsparciem unijnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.Jej wartość to ponad 26, 2 mln zł., z czego same roboty budowlane kosztowały ponad 24, 76 mln zł. Dofinansowanie unijne to 22, 1 mln zł.

W Stepnicy kończy się również remont trzeciego odcinka DW111. Jego zakres objął wymianę nawierzchni, remont chodników i odświeżenie balustrad na obiektach mostowych.  Zakończenie prac planowane jest 8 września.  Odcinek ten za kilka lat będzie również przebudowany.

Do tej pory dwa przebudowane w ramach RPO WZ odcinki: szlakowy Recław-Stepnica i przejście DW111 przez Stepnicę kosztowały łącznie blisko 141 mln zł,  z czego dofinansowanie unijne to prawie 118  mln zł.

Źródło: WZP

Loading

Czytaj dalej
Kliknij, aby skomentować

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości

Lada dzień rozpocznie nie nasuwanie przęsła mostu

Opublikowano

w dniu

Foto: Mosty Rzeszów

Zakończono betonowanie płyty ustroju nośnego 1100-metrowego mostu w Wolinie.

Lada dzień rozpocznie się skomplikowana operacja nasunięcia przęsła nurtowego i oddanie frontu robót pod kapy chodnikowe.

Nowy most wraz z estakadami dojazdowymi ma ponad kilometr długości i będzie stanowił północną jezdnię drogi ekspresowej S3.

Loading

Czytaj dalej

Wiadomości

Mieszkańcy pytają, kiedy sprzęt budowlany zniknie sprzed ich okien

Opublikowano

w dniu

Foto: Wojciech Basałygo

W niemal samym centrum Wolina, na jednej z działek, jedna z firm budowlanych stworzyła parking dla maszyn oraz plac składowy do materiałów budowlanych. Mieszkańcy pobliskiego osiedla mówią, że powoli tracą cierpliwość do sąsiada.

Plac przy ulicy Wojska Polskiego przez lata był nieużytkowany. Przed przebudową ulicy Konopnickiej utworzono na niej park maszyn i miejsce w którym składowano materiały potrzebne do budowy drogi. Teraz jest tam składowany gruz i ziemia pochodząca z prac budowlanych.

– Przebudowa już się zakończyła, a firma budowlana z nami pozostała. Momentami jest tu naprawdę głośno – mówi jedna z mieszkanek. – Dodatkowo nie wiemy co to za ziemia i skąd pochodzi – dodaje.

Działka na której zezwolono na pracę koparek i wywrotek mieści się przy ul. Wojska Polskiego. Obok jest osiedle SM Słowianin i supermarket Dino. Niedawno ruszyła przebudowa ulicy Jaracza.

– Wszystko rozumiem, że ten sprzęt gdzieś musi stać, ale dlaczego przed naszymi oknami? – dopytują mieszkańcy. Jest tyle miejsc oddalonych od osiedla mieszkaniowego – zauważa mieszkaniec.

Apelujemy do władz miasta o pochylenie się nad problemem mieszkańców osiedla przy ul. Wojska Polskiego.

Loading

Czytaj dalej

Wiadomości

Wieża widokowa przypominająca żaglowiec już gotowa

Opublikowano

w dniu

Foto: Wojciech Basałygo

Zakończyła się budowa wieży widokowej w Wolinie. Drewniana konstrukcja powstała przy amfiteatrze, w sąsiedztwie parku.

Mieszkańcy będą mogli wejść na wieżę pod koniec marca. Wtedy zaplanowano otwarcie. Z wieży widokowej widać Zalew Szczeciński, Police oraz panoramę Wolina.

Foto: Wojciech Basałygo

Prace podzielono na części.  Pierwszą była zmiana zagospodarowania parku miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem, małą architekturą i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi.

Kolejnym elementem była budowa wieży widokowej i prace  związane z amfiteatrem letnim – adaptacja istniejącej infrastruktury amfiteatru letniego na cele kulturalne i społeczne wraz z budową widowni terenowej.

Ostatnią częścią będzie rewaloryzacja zieleni parkowej.

Loading

Czytaj dalej

Wiadomości

Zepsuł się most obrotowy na Dziwnie

Opublikowano

w dniu

Foto: Wojciech Basałygo
W związku z wystąpieniem awarii układu napędowego, który odpowiada za obracanie się przęsła mostu na cieśninie Dziwna w Wolinie nie jest możliwe otwieranie mostu dla ruchu żeglownego na cieśnienie Dziwna w Wolinie.
Most obrotowy znajduje się we wschodniej części miasta Wolin. Obracany jest silnikami elektrycznymi znajdującymi się na filarze środkowym. Podczas otwierania szlaku wodnego następuje opuszczenie części przęseł środkowych i ich obrót o 90 stopni w poprzek mostu. Otwarcie mostu dla żeglugi w cieśninie powoduje zamknięcie ruchu drogowego dwukrotnie w ciągu dnia.

Loading

Czytaj dalej

Wiadomości

Pracownicy Wód Polskich monitorują rzeki i zbiorniki w całej Polsce

Opublikowano

w dniu

Foto: Wody Polskie

W wyniku opadów i roztopów, obserwujemy wzrosty stanów wody do – również z przekroczeniem – stanów ostrzegawczych i lokalnie alarmowych. Pracownicy wszystkich jednostek organizacyjnych Wód Polskich są obecni w terenie, prowadzą wzmożony monitoring sytuacji na rzekach i zbiornikach wodnych, kontrolują stan zabezpieczeń przeciwpowodziowych i pozostają w kontakcie ze służbami reagowania kryzysowego.

Prowadzone działania są nadzorowane przez Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich, które cały czas monitorują sytuację i pozostają w stałym kontakcie ze strażą pożarną i innymi służbami. W terenie na bieżąco reagują Zespoły Wsparcia Technicznego Wód Polskich, które monitorują stan wałów przeciwpowodziowych i innych obiektów hydrotechnicznych, podejmują także działania interwencyjne w przypadku stwierdzenia awarii i uszkodzeń urządzeń wodnych.

Sytuacja hydrologiczna na przestrzeni ostatnich miesięcy wymaga wzmożonego działania pracowników Wód Polskich w terenie. Od grudnia ub. roku prowadzony jest wzmożony monitoring obiektów hydrotechnicznych oraz budowli przeciwpowodziowych. Zaangażowanych w działania przeciwpowodziowe jest obecnie ponad 1600 pracowników Wód Polskich w całym kraju.

Pracownicy Wód Polskich – podmiotu odpowiadającego za wody płynące – odbierają liczne zgłoszenia podtopień mających różną genezę, nie tylko od strony rzek i urządzeń wodnych, ale również od strony wód opadowych. Do Wód Polskich wpływają zgłoszenia dotyczące spraw związanych z podtopieniami – a także zdarzeń takich jak przecieki wałów, zatory czy awarie. Zgłoszenia podtopień zazwyczaj dotyczą miejsc położonych na Obszarach Szczególnego Zagrożenia Powodzią, wiele z nich dotyczy także obiektów poza administracją Wód Polskich, tj. rowów i zatkanych przepustów drogowych. 

– Zjawisko roztopów jest zmniejszone, ale retencja rzeczna oraz glebowa została wypełniona – w wielu regionach wskaźnik wilgotności gleby wynosi powyżej 60%. Dlatego sytuacja, szczególnie na obszarach nizinnych, nie ulega poprawie przy ciągłym zasilaniu wodami opadowymi – informuje Mateusz Balcerowicz, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą. 

Zbiorniki przeciwpowodziowe prowadzą gospodarkę wodną w celu redukcji wysokości wezbrań. Część z nich odbudowuje pojemności powodziowe w celu przygotowania się na ponowny wzrost dopływu do zbiorników związany z prognozowanymi opadami deszczu. Zbiorniki przeciwpowodziowe przeważnie zlokalizowane są na dopływach Odry i Wisły w górnych częściach zlewni na południu kraju, dlatego możliwości retencji zbiornikowej na Niżu Polskim – czyli tam gdzie, występuje większość opadów – są ograniczone.

– Nasze zbiorniki retencyjne znajdują się głównie na południu kraju, do przechwytywania wód wezbraniowych i powodziowych z górnych części zlewni największych rzek. Teraz mamy inną sytuację, gdzie woda stagnuje na niżu i zgodnie z prognozami taki stan rzeczy utrzymać się może jeszcze wiele tygodni – dodaje Mateusz Balcerowicz, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą. 

Zgodnie z prognozami IMGW-PIB, w najbliższych miesiącach w dalszym ciągu należy spodziewać się wyższych od normy opadów. Stan wody w rzekach nizinnych nie będzie ulegał nagłej poprawie z uwagi na niewielkie spadki i w konsekwencji możliwość ograniczonego odpływu nadmiaru wody do głównych rzek. W związku, z tym praca w długotrwałym obciążeniu wałów przeciwpowodziowych będzie generowała coraz więcej zgłoszeń o nieszczelnościach i awarii urządzeń wodnych. Wpływ na ich stan ma również aktywność niektórych zwierząt, które uszkadzają korpusy wałów przeciwpowodziowych. Sytuacja może ulec poprawie dopiero w okresie kilku tygodni od ustania ciągłych opadów.

– Kontrolowanie stanu infrastruktury hydrotechnicznej w terenie jest dla nas kluczowe. Ponad 1600 pracowników Wód Polskich zaangażowanych jest we współpracę ze służbami kryzysowymi oraz monitoring urządzeń hydrotechnicznych, w tym wałów przeciwpowodziowych – dodał Mateusz Balcerowicz, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą. 

Pracownicy Wód Polskich w całym kraju prowadzą wzmożony monitoring sytuacji hydrometeorologicznej oraz na obiektach hydrotechnicznych, a także współpracują ze służbami zarządzania kryzysowego, reagują też w sytuacjach awaryjnych, dokonując interwencyjnych zabezpieczeń i napraw.

Loading

Czytaj dalej

Wiadomości

Zarwał się pod nim klif. Pomoc nadeszła w ostatniej chwili

Opublikowano

w dniu

Foto: OSP Kołczewo

Na plaży między Grodnem, a Międzyzdrojami doszło do niebezpiecznej sytuacji, w której mężczyzna najprawdopodobniej wchodząc na nasiąknięty od wody klif utknął i nie był w stanie wydostać się z grząskiego gruntu o własnych siłach.

– Ze względu na bardzo trudne warunki terenowe niemożliwe okazało się przetransportowanie mężczyzny w bezpieczny sposób przy wykorzystaniu posiadanego sprzętu. W tym celu strażacy z naszej jednostki wyposażeni w pojazd ATV z przyczepką ratowniczą udali się na miejsce zdarzenia – informują strażacy z OSP w Kołczewie.

Po około godzinie  udało się dotrzeć do poszkodowanego i przetransportować go do miejsca przekazania Zespołowi Ratownictwa Medycznego.

Loading

Czytaj dalej

Najczęściej czytane

© Copyright 2021, Wszelkie prawa zastrzeżone | wWolinie.pl | Red Top Media | ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin | Napisz do nas: redakcja@wwolinie.pl lub zadzwoń 510 555 524